Soukromý rybářský revír
Přijďte si k nám zachytat.
Dva rybníky,  Ubytování,  Klubovna
www.dobravoda.org


Zpráva z výstavy GEOSVĚT 2004

Výstava pořádaná firmou Geosvět Praha se konala ve dnech 28. – 29.2. 2004 v Národním domě na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2. je minulostí.

Ve více než důstojném prostředí historických sálů reprezentativního domu se představilo na dvěstěpadesáti výstavních jednotkách stodeset vystavovatelů.

Výstavu Geosvět Praha 2004 slavnostně zahájil primátor hlavního města Prahy. Výstavu Geosvět Praha 2004 slavnostně zahájil primátor hlavního města Prahy.

Po krátkém úvodním projevu výstavu slavnostním přestřižením pásky zahájil primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém.

Zájem návštěvníků o vystavené exponáty byl ve všech sálech Národního domu na Vinohradech ohromný. Zájem návštěvníků o vystavené exponáty byl ve všech sálech Národního domu na Vinohradech ohromný.
Zájem návštěvníků o vystavené exponáty byl ve všech sálech Národního domu na Vinohradech ohromný.Zájem návštěvníků o vystavené exponáty byl ve všech sálech Národního domu na Vinohradech ohromný.
Zájem návštěvníků o vystavené exponáty byl ve všech sálech Národního domu na Vinohradech ohromný.Zájem návštěvníků o vystavené exponáty byl ve všech sálech Národního domu na Vinohradech ohromný.

V průběhu dvou dnů navštívilo výstavu několik tisíc návštěvníků z řad odborníků i laické veřejnosti. Po oba dny se konalo v dopoledních i odpoledních hodinách slosování vstupenek vždy o jedenáct cen, které tvořily sbírkové kameny věnované pořadatelem výstavy. Celý průběh výstavy slovem provázel moderátor Tomáš Matějovský.

Losování vstupenek o mineralogické maličkosti z celého světa se zúčastnili významné osobnosti – senátor Jan Ruml, písničkář a skladatel Jaroslav Hutka, zástupce hlavního sponzora Jiří Ruml.Losování vstupenek o mineralogické maličkosti z celého světa se zúčastnili významné osobnosti – senátor Jan Ruml, písničkář a skladatel Jaroslav Hutka, zástupce hlavního sponzora Jiří Ruml.
Losování vstupenek o mineralogické maličkosti z celého světa se zúčastnili významné osobnosti – senátor Jan Ruml, písničkář a skladatel Jaroslav Hutka, zástupce hlavního sponzora Jiří Ruml.

Samotné losování prováděli známé osobnosti, např. písničkář Jaroslav Hutka, senátor Jan Ruml, PhDr. Anna Bauerová, dále zástupce sponzora – generální ředitel firmy Secar Bohemia a.s. Jiří Ruml, majitel firmy Geosvět Lubomír Thin, či zástupci mediálního partnera – Country rádia.

Výstava špičkových sběratelských kamenů měla veliký úspěch.Majitelé vítězných exponátů ze soutěže o nejhodnotnější kámen: Petr Sztacho a Ivo Szgény.

Byly vyhlášeny dvě soutěže, prvá o nejhodnotnější exponát výstavy, ta byla hodnocena odbornou porotou. Vystavené skvosty současně posuzovala i laická veřejnost.Celkem bylo vystaveno padesátosm exponátů. Vítězové obou kol soutěže obdrželi nejen certifikáty za umístění, ale i hodnotné ceny.

Ukázky drátkování a přenášení obrázků na kameny měli úspěch hlavně u dětí.Ukázky broušení a leštění drahých kamenů.

Kromě minerálů, zkamenělin, šperků a různých dekorativních předmětů z kamenů bylo možno shlédnout i ukázky zpracování, například řezání, broušení a zdobení kamenů. Zajímavá byla i expozice společnosti Olympus, která prezentovala optické přístroje a také ukázky mikrofotografie minerálů.

Ukázky řezání achátových „pecek“.Zájem návštěvníků přilákaly i vystavené unikátní kopie zlacených křížů vykládaných leštěnými polodrahokamy. Jejich originály můžeme vidět v Kapli Svatého Kříže na Karlštejně.

Rádi bychom poděkovali všem pracovníkům Národního domu na Vinohradech za velkou pomoc při instalaci a organizaci této výstavy. Oceňujeme také jak počet vystavovatelů tak i jejich kolekce, které ještě podtrhly úroveň pořádané akce.
Největší poděkování patří samozřejmě návštěvníkům. Zájem dětí o ukázky opracování kamenů nás příjemně překvapil.
Byl to první ročník výstavy Geosvět Praha a víme, že je pořád co zlepšovat.
Chyběly například orientační tabule, na kterých by se návštěvníci dozvěděli umístění jednotlivých expozic a našly by se i jiné nedostatky. Každý návrh na zlepšení, nebo připomínku k výstavě Geosvět Praha 2004 uvítáme na adrese: Geosvět, Londýnská 55, 120 21 Praha 2, nebo info@geosvet.cz.

Slibujeme, že příští ročník Geosvět Praha 2005, který se bude opět konat v Národním domě na Vinohradech poslední víkend v únoru, tedy 26. – 27. 2. 2005 bude připraven ještě lépe než ten letošní.

Připravujeme mnohá překvapení nejen pro diváky ale i pro vystavovatele a sběratele. Jeden z nápadů je uspořádání aukce o mimořádně cenné a unikátní ukázky minerálů.

Co si o tom myslíte? Těšíme se na vaše názory a připomínky.

Geosvět
Londýnská 55
120 21 Praha 2
e-mail: info@geosvet.cz
tel: 221 513 223
fax: 221 513 153

Seznam vítězů soutěží o nejhodnotnější a nejkrásnější exponát výstavy Geosvět Praha 2004

České minerály
Světové minerály
1. místo
1. – 2. místo
Stefanit – Příbram , p. Sztacho
Alexandrit - Malyševo, fa Karp
Verdelit – Pakistán, fa Geosvět
2.místo
Achát – Červená Halže, p. Hřích
3.místo
3. místo
Ametyst – B. Štiavnica, p. Radosta
Kalcit – Kazachstán, fa Karp


Divácká soutěž

1.místo
Ještěrka v jantaru – Kaliningrad, p. Fryč
2.místo
Achát – Irák, p. Petránek


Seznam vystavovatelů 1. prodejní výstavy minerálů, zkamenělin a šperků Geosvět Praha 2004

Bancík Tomáš John Vladislav Pljachov
Barcelová Zdeňka Kaule Richard Mařík Karel
Baumová Radka Kemžický Oto Pfanová Jitka
Bláha Luboš Konvalinka Bohdan Prchlík Svatopluk
Bláha Milan Korderle Purkart Milan
Brekler Václav Kozák Vladislav Rejzek Milan
Bohatý Kráčmar Luděk Sakmar Josef
Budina - KARP Kraus Milan Sečkár Peter
Bumba Jaroslav Krupa Michal Smejkalová Jana
Bureš Přemysl Kubík Jaroslav Sodalit
Dlouhý Blažej Kurfúrst Ladislav Stodolo Vladimír
Dostálová Ladislava Kynický Jindřich Strelta Ludvík
Drtina Lepko Peter Svoboda Martin
Durlin Jaroslav Lindner Menfred Szabad Michal
Fajmon Marian Malý Jaroslav Sztecho Petr
Fryč Pavel Magdík Petr Špalík Jiří
Fojtík Stanislav Mandík Švancara Milan
Góde Jan Marks Josef Tesař Petr
Gross Medek Zdeněk Top Geo
Harapát Luboš Michálek - Třebíč Třeška Luboš
Hýbl Bohumil Mikulová Markéta Tuček
Hakenovi Mošna Petr Vašíček Michal
Hanus Radek Múller Roman Vávra Jan
Havlík Jan Muzeum Národní Vele Ladislav
Holub Petr Mužík Miroslav Vločiha Vlastislav
Homolová Jana Novák Josef Vytlačil Josef
Hřích Mojmír Pauliš Petr Zemek Václav
Hyršl Jaroslav Petránek Jan Žarnovičan Aurel
Chabr Poděbradský Luboš  

Celkový počet vystavovatelů byl vyšší, neboť na jedné přihlášce bylo více vystavujících.