ZKAMENĚLÝ LES

Ve spolupráci s Botanickou zahradou Hl. m. Prahy připravil Geotrade Bohemia expozici zkamenělý les. Navštívit ji můžete v pražské Botanické zahradě.

Zkamenělý les
Sluneční město

TECHNICKÝ POPIS

Pro danou aplikaci je navržen systém monokrystalických panelů CEEG SST 230‐60M o výkonu 230W o rozměrech 1640 x 990 x 50 mm o hmotnosti 14.6 kg, instalovaných na pevných ocelových žárově pozinkovaných a hliníkových konstrukcích. Osazení jednotlivými panely do sekcí na konstrukcích řeší výkresová část projektové dokumentace. Panely jsou namontovány pod úhlem 35° ve čtyřřadové konstrukci. Orientace sestav je variabilní, odklon od jihu je v rozsahu 12°‐55°. Vzhledem k tomuto odklonu od jihu se dá uvažovat u 50 počátečních a 80 koncových panelů s výkonem panelů 90‐95%. Celkový výkon elektrárny se sníží maximálně o 4% oproti ideálnímu natočení na jih.

Ve FV panelech jsou použity FV články ( buňky) vyrobené z monokrystalického křemíku. Tyto články mají vysokou účinnost a dlouhou životnost. Barva článků je tmavě modrá (nejvyšší účinnost a nejvýhodnější cena). FV systém bude vybaven měřícím systémem. Všechny sekce FV systému budou umístěny na nosné hliníkové a ocelové konstrukci kotvené na ocelovými zabetonovanými trny popř. chemickými kotvami do skalního masivu.

Pro dosažení požadovaného výkonu je navrženo 400 fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 92 kWp. Použity jsou střídače SMC. Celková plocha instalovaných panelů je 657 m2. Urbanistické a architektonické řešení je dáno stávajícím stavem okolí. Nový fotovoltaický systém bude max 1,5 m nad terénem.

Obecné informace:

Fotovoltaický systém umožňuje přímou přeměnu sluneční energie na energii elektrickou. Základním prvkem je FV ( fotovoltaický) panel. FV panely vyrábějí stejnosměrný proud, který je ve střídači převáděn na střídavý proud splňující parametry elektrické sítě. FVE je navržena ze systému Schuco. FV panely splňují normu ČSN EN 61215, odolávají veškerým povětrnostním vlivům. FV panely jsou bezúdržbové.

Měniče monitorují a regulují napájení sítě a v případě jakékoli poruchy v přenosové soustavě automaticky odpojí solární generátor od sítě. Splňují požadavky ochrany dle normy ČSN 33200‐4‐44. Kabely jsou připevněny na systémové příchytky upevněné v hliníkovém profilu, kabely od měničů budou svedeny do rozvaděče, který bude osazen jistícími prvky. Připojení výrobny je z napěťové hladiny 0,4 kV, měřící zařízení bude osazeno na straně NN vedle stávajícího elektroměrového rozvaděče. (podmínky připojení určí PRE)

Provoz výrobny musí splňovat podmínky stanovené v pravidlech provozování distribuční soustavy a ustanovení navazujících norem. Připnutí FVE k síti nesmí způsobovat nedovolené změny napětí v síti. Fotovoltaický systém je bezhlučný, snižuje spotřebu uhlí a plynu a tím i produkci emisí CO2. U této elektrárny se ušetří 83 tun emisí CO2 za rok.


Předchozí strana     Strana 3/3
 


  Navštivte také stránky našeho partnera.