Sluneční město

1. Prezentace různých typů obnovitelných zdrojů energií

Prezentace bude probíhat formou informačních panelů a demonstračních pomůcek, které zajímavou populárně naučnou formou, představí návštěvníkům jednotlivé způsoby využívání obnovitelných zdrojů, moderních trendů v této oblasti, včetně nejmodernějších technologií. Při této prezentaci počítáme s účastí předních výrobců a dovozců technologií, určených pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů a prezentací jejich špičkových výrobků.

2. Vybudování informačního centra obnovitelných zdrojů

Vhodným místem pro vybudování informačního centra obnovitelných zdrojů je budova bývalého ředitelství v areálu jih, která je dnes po dostavbě nové administrativní budovy u skleníku Fata Morgana volná a hledá nový obsah. Toto informační centrum, by mohlo být součástí připravovaný projektů v bývalé budově. Část informačního centra bude zaměřena na program určený pro děti a školní mládež na popularizaci obnovitelných zdrojů a ekologie.

3. Výstavba funkčního parku obnovitelných zdrojů

3.1 Sluneční elektrárna

Jedním z cílů tohoto projektu je vybudování funkční ukázky obnovitelného zdroje. Nad skleníkem Fata Morgana je jižně orientovaný svah, který je svou polohou předurčený k vybudování sluneční elektrárny. Energie takto vyrobená bude využita pro zásobování skleníku, buď přímo, nebo prostřednictvím rozvodné sítě.

3.2 Větrná mikro-elektrárna

Mezi skleníkem Fata Morgana a expozicí jih je na hřebeni kopce lokalita vhodná k vybudování větrné mikro-elektrárny.

Důležitý je pojem mikro-elektrárna, protože vlastní zařízení nemá vytvořit novou dominantu tohoto prostoru. Tak je tomu i předchozím případě u sluneční elektrárny. Vyrobená elektrická energie, bude dodávána do systému na čerpání vody popsanému dále.

3.3 Vodní elektrárna

Jedním z největších problémů Botanické zahrady je absence vlastního vydatného zdroje vody. Jednou z možností je čerpání vody Vltavy. Tuto alternativu by bylo možné použít energii z obnovitelných zdrojů pro podporu čerpání.

4. Provozování parku obnovitelných zdrojů „Sluneční město“

Cílem tohoto projektu je maximální přiblížení problematiky obnovitelných zdrojů široké veřejnosti. V praxi to znamená, že nejenom informační centrum ale i jednotlivé instalované výrobní zařízení budou v maximální možné míře přístupné. Tím bude propojena teoretická část stezky s praktickým využitím.

Zbývá odpovědět na tyto otázky:

* Jaká je spotřeba skleníku Fata Morgana a jakou část plochy vyčlenit pro sluneční elektrárnu

* Jaká je spotřeba vody na zalévání a jak veliká a ve které části zahrady bude retenční nádrž na čerpání z Vltavy

* Jaká může být maximální výška v m sloupů větrné mikro-elektrárny

Financování:

Pro zajištění ideálního způsobu financování bude vhodné využít těchto možností (zdrojů)

a. vlastní zdroje

b. strategický partner ČEZ, EON, PRE

c. dotace Ministerstvo životního prostředí

d. fondy Magistrátu Hl. m. Prahy

e. grantová řízení

f. výrobci technologií obnovitelných zdrojů

g. dotace EU

Za společnost GEOTRADE Bohemia a.s. Jiří Ruml, předseda představenstva

Předchozí strana     Strana 2/3    Pokračování článku