ZKAMENĚLÝ LES

Ve spolupráci s Botanickou zahradou Hl. m. Prahy připravil Geotrade Bohemia expozici zkamenělý les. Navštívit ji můžete v pražské Botanické zahradě.

Zkamenělý les
Sluneční město

STEZKA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Příspěvek BZ a společnosti GEOTRADE Bohemia, a.s. projektu Zelené město

Úvod:

Česká republika se jako partnerská země projektu Evropské unie, zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 20% výroby energie z obnovitelných takzvaných čistých zdrojů do roku 2020.

Tento úkol nebude jednoduché, vzhledem ke stanovenému termínu, splnit. Je to dáno nejenom omezenými možnostmi pro instalaci a využívání těchto zdrojů, ale i díky nedostatečné osvětě, týkající se právě využití těchto zdrojů, především v otázce vlivu na životní prostředí.

Mnohé připravované instalace zařízení na využití obnovitelných zdrojů vyvolávají ve svém okolí nedůvěru a obavy. Proto je nutné pochopení této problematiky především u laické veřejnosti. Jedině tak dokážeme využívat naše přírodní zdroje účelně, efektivně s obecným pochopením této problematiky.

Proto navrhujeme vytvoření naučné stezky zabývající se problematikou obnovitelných zdrojů energie, nazvanou „Sluneční město“, na pozemcích Pražské zahrady v Praze Troji.

Botanická zahrada, jejímž posláním je, mimo jiné i ochrana přírody a vzdělávání veřejnosti v oblasti ekologie, je tím nevhodnějším místem pro prezentaci obnovitelných zdrojů.

Cíle Projektu:

1. Prezentace různých typů obnovitelných zdrojů energií

2. Vybudování informačního centra obnovitelných zdrojů

3. Výstavba funkčního parku obnovitelných zdrojů

4. Provozování parku obnovitelných zdrojů „Sluneční město“

Strana 1/3    Pokračování článku