Soukromý rybářský revír
Přijďte si k nám zachytat.
Dva rybníky,  Ubytování,  Klubovna
www.dobravoda.org


NENECHTE SI UKRÁST AUTO
Systémy pro zabezpečení, vyhledávání
a monitorování vozidel.
www.sherlog.cz


Zkamenělý les

Byl vytvořen ve společném projektu Botanické zahrady Hl. m. Prahy a společnosti Geotrade, a.s.. Najdete jej v Botanické zahradě Praha, Troja.
Jedná se o zkamenělá dřeva z Českých nalezišť v Horní Bříze u Plzně a okolí Radvanic u Trutnova.

Zkamenělý kmen z Horní břízy pochází z Týneckého souvrství, Karbon (Stefan) - stáří 303 miliony let.
Další ukázky pocházejí z oblasti Radvanic u Trutnova ze souvrství Odolovského, Karbon (Stefan) - stáří 302 miliony let.

Kmeny stromů (převáľně araukárií) byly před mnoha stamilióny let překryty vrstvou sedimentů, prostoupily jimi křemenné roztoky z okolních hornin, následně se pak díky dalším geologickým procesům (tektonice, eroze) objevily znovu na povrchu.

Díky těmto procesům se ve světě nacházejí lokality známé jako zkamenělé lesy. Tím nejznámějším u nás, ukázky zde vidíte, byl dnes díky lidské činnosti již téměř zaniklý zkamenělý les u Trutnova v Jestřebích horách. Největším známým ve světě je národní park Petrified Forest v Arizoně (USA). Tyto přírodní unikáty se zde v ukázce snaľíme napodobit. Vidíte ukázkový rozpad dvou kmenů stromů.

Autoři projektu děkují za pomoc při přípravě tohoto projektu:
Geotrade a.s., Obecnímu úřadu Radvanice, obci Slavětín, kaolínovým dolům Lassesberger a.s. v Horní Bříze.


  Navštivte také stránky našeho partnera.