Leštěná zkamenělá dřeva

Skupina leštěných zkamenělých dřev, převážně araukárií, z Českých nalezišť. Zajímavostí této instalace je, že vedle sebe vidíme zkamenělý jehličnan araukárii a žijící příbuzné jehličnany, rostliny tak blízké svým vzhledem a přesto vzdálené od sebe více než 300 miliónů let.

Kmeny stromů (převážně araukárií) byly před mnoha stamilióny let překryty vrstvou sedimentů, prostoupily jimi křemenné roztoky z okolních hornin, následně se pak díky dalším geologickým procesům (tektonice, erozi) objevily znovu na povrchu.

Vystavené exempláře zkamenělých dřev pocházejí z oblastí Plzeňska, Lounska a Podkrkonoší, jsou ze sbírek muzea Geosvět.

  Navštivte také stránky našeho partnera.