Geotrade Bohemia, a.s.

Naším přáním, je přiblížit kámen ve všech jeho podobách a souvislostech. Především z hledisek historických, odborných, uměleckých a také sběratelských.

Tento cíl postupně naplňujeme s pomocí: