Soukromý rybářský revír
Přijďte si k nám zachytat.
Dva rybníky,  Ubytování,  Klubovna
www.dobravoda.org


Sběratelské karty KČT
zakoupíte v naší galerii
Londýnská 55
Těšíme se na Vaši návštěvu.ZKAMENĚLÝ LES

Ve spolupráci s Botanickou zahradou Hl. m. Prahy připravil Geotrade Bohemia expozici zkamenělý les. Navštívit ji můžete v pražské Botanické zahradě.

Zkamenělý les


Turmalíny - Mozambik

Pokračování

7) několikakilogramové krystaly tantalitu  z lokality MuianeDruhý den jdeme na návštěvu k Jeremymu. Poprvé je trošku horko. Tak třicet šest ve stínu. Jeremy je veselý človíček a jeho úkolem je zjistit a ověřit vydatnost a zásoby tantal - niobových minerálů ložiska. Černí dělníci prokopávají asi metr hluboké rýhy napříč "bílé hory". Odebírají vzorky a separují je.
8) indigolit více než 1 kg v ruce Jirky - tento bohužel neskončil v naší sbírceJeremy nám ukázal i nějaké poklady. Samozřejmě krystaly tantalitu, některé byly opravdu světových parametrů. Také turmalíny, například kilogramový zakončený indigolit přecházející plynule do rubelitu. (foto č. 7, foto č. 8) Až nám z toho vyschlo v krku! Ale těží tady přece jihoafričani a tudíž má Jeremy v ledničce - plzeňské.
9) Muiane - štola hluboká 46 m, vytesaná domorodci, na jejímž konci byly nalezeny nejkvalitnější šperkové rubelity a v níž se několik domorodců udusiloKonečně vyrážíme na lokalitu. Stoupáme strmou cestou a v prudkém slunci bílá barva kaolinu pálí do očí, až nám začnou slzet. Ale je to šťastný pláč, protože co pět kroků, to nějaký zajímavý kámen. Úlomek křišťálu prorostlý verdelitem, kus krystalu pěkné záhnědy, v mléčném křemeni otisk a zbytek rubelitu, šířka dva cm, délka …? Přískoky od kamene ke kameni docházíme na vrchol hory. Pomalu se od sebe vzdalujeme, každý hledá to své "místo", kde si kopne. Asi za půl hodiny se scházíme. Jsme vysušeni od slunce, ale každý něco má. Luboš pěkné oboustranné krystaly záhnědy, Pavel malinové rubelity do tří centimetrů a já neobvyklé krystaly fialového lepidolitu.
10) Muiane - štola hluboká 46 m, vytesaná domorodci, na jejímž konci byly nalezeny nejkvalitnější šperkové rubelity a v níž se několik domorodců udusiloSpolečně horu obcházíme a na severní straně slézáme o dvě patra níž. Je tady úžlabina vymletá vodou s trochou stínu. Ve stěně nacházíme otvor. Tudy se domorodci spouštěli do nitra hory. Opatrně nahlížíme, ale konce nevidíme. Na stěnách tunelu jsou vidět zbytky turmalínu. (foto č. 9, foto č. 10) Později se dozvídáme od Alexandera, že chodba je přes čtyřicet metrů hluboká a zahynulo v ní několik kopáčů. Udusili se. Ale od dvaceti šesti metrů v této štole nacházeli oboustranné turmalíny až patnáct centimetrů dlouhé. Byly to rubelity drahokamové kvality, některé s indigolitovým středem. Postupujeme úžlabinou a Pavel nachází žilku morganitu. Dobýváme jí asi půl hodiny a je to skvostný zážitek.

11) rubelit z hloubky 46 m ze štoly v MuianeK nejsilnějším zážitkům určitě patřila návštěva největšího a nejznámějšího pegmatitového tělesa Muiane. Ve srovnání s rozměry našich pegmatitů je Muiane gigant - ověřená mocnost tělesa čočkovitého tvaru je 400 m a délka přesahuje 1 km. Vzhledem k subtropickému klimatu došlo k rozložení živců za vzniku kaolínu, který svou oslnivě bílou barvou prozrazuje ložisko na několik kilometrů daleko. v centru pegmatitu vystupuje několik desítek metrů mocné křemenné jádro, 12) Pavel a Luboš na vyhlídce z kaolínové hory v Muianetvořené šedým kusovým křemenem. v jeho okolí je silně vyvinuta lithná metasomatóza (zatlačování původních živců albitem a lepidolitem), na kterou jsou vázány všechny zajímavé minerály, vyskytují se v ní poměrně často dutiny (druhotně vyplněné kaolínem) a na ty jsme se soustředili i my. (foto č. 11, foto č. 12) Běžně se dají najít drúzy světle fialových lupenů lepidolitu, krystaly mléčného křemene a fragmenty krystalů barevných turmalínů (hlavně rubelitu), vzácněji se najdou krystaly mikrolitu, tantaloniobátů, morganitu a rozloženého spodumenu, jehož drahokamové odrůdy (kunzit, hidenit) se nacházejí o pár desítek metrů hlouběji v zóně slabší kaolinizace.

13) Pegmatit - Naipa - zajímavá metasomatická polohaObdobné poměry panují i na nedalekém, 6 km vzdáleném ložisku Naipa, kde se nachází více složitých, různě diferenciovaných pegmatitových těles čočkovitého i žilného tvaru. Žíly mají menší mocnost (kolem 10 m), chybí lithné slídy a metasomatická zóna je obecně slaběji vyvinuta. Zato zůstalo zachováno křemen-živcové jádro s velkými bloky šedavého křemene a draselných živců, v jehož blízkosti se nacházejí hojné dutiny, vyplněné velkými krystaly křemene, 14) Posbírané a vykopané vzorky z lokality Naipa - verdelity zarostlé cleavelanditu a turmalínu, který často zarůstá do křemenných krystalů. Velikost krystalů křemene běžně dosahuje 50 cm, spodní šedavé partie přecházejí do citrínových vrcholových zakončení. (foto č. 13, foto č. 14, foto č. 15)
Pro velká čočkovitá tělesa je typická přítomnost silně vyvinuté metasomatické zóny s lepidolitem, barevnými turmalíny, kaolinizovaným spodumenem, beryly a Ta-Nb minerály. Spodumen tvoří přes 1 m velké zarostlé krystaly, bohužel ve většině případů zcela kaolinizované. Přesto jsou občas v reliktech zachovány nepřeměněné partie, často drahokamové kvality (kunzit).


Předchozí strana     Strana 2/3    Pokračování příběhu