Sběratelské karty KČT
zakoupíte v naší galerii
Londýnská 55
Těšíme se na Vaši návštěvu.Soukromý rybářský revír
Přijďte si k nám zachytat.
Dva rybníky,  Ubytování,  Klubovna
www.dobravoda.org
5 norských lokalit

Je krásné červencové nedělní ráno a my plni nadějí na krásné dva týdny aktivního odpočinku (což překvapivě bude sbírání minerálů) vyrážíme s plnou polní od prodejny firmy Geosvět v Londýnské prázdnými pražskými ulicemi na hraniční přechod Cínovec. Sestava expedice je silná -Jirka, Pavel (sběr minerálů a prospekce), Honza (dokumentace) a Milda (týlové zajištění). Náš hlavní cíl je hodně přes 2000 km daleko - těsně pod polárním kruhem v Norsku. Dnes nás čeká něco přes 900 km vzdálené švédské město Malmö, kde máme zajištěné ubytování. Až na malé zaváhání kolem nového dálničního obchvatu Drážďan a trucující chlazení úplně nového coolboxu se zásobami však celou trasu absolvujeme bez problémů. Na druhý den ukrojíme další tisícovku do Sundsvallu a odpoledne třetího dne se již vítáme s kamarádem Arnem u jeho srubu na první lokalitě. To už ale není auto prázdné - cestou ze Sundsvallu jsme u silnice objevili křemennou žílu až žilník s hezkými dutinami drobných křišťálů do 2 cm v kombinaci s krystaly dolomitu či ankeritu. Zase žádná sláva, ale na úvod povzbuzující nález. Jirka s Honzou to tady u Arneho dobře znají (viz Jirkova reportáž Za křišťály severu), já s Mildou jsme takhle vysoko v Norsku poprvé. Srub je perfektně vybaven, chybí jen elektrika (ale k čemu, když je tu vidět téměř celých 24 hodin) a voda, kterou si dovážíme z nedalekého pramene. Co však nechybí, to je metla severu: všudypřítomní komáři a především krvelačné muchničky, proti kterým není účinná obrana. Přes vrstvy repelentů zalézají všude, hlavně do vlasů a vousů. a jak divně se chová slunce - kdo by se držel starých skautských příruček a určoval sever podle hodinek, tak zaručeně zabloudí - ono zapadá po třetí ráno a to daleko na severozápadě! Nevěřil jsem, dokud to mé vlastní oči neviděly.

Ale zpět ke kamenům: tato lokalita je impozantní a asi málokde v Evropě najdete něco podobného. Základní informace najdete v Jirkově reportáži, na doplněnou snad ještě trochu ložiskové geologie: jedná se o systém křemenných žil a dutin v silně prokřemenělých regionálně metamorfovaných ryolitech, který mámocnost kolem 400 m a směrnou délku minimálně přes půl kilometru. Některé zóny s dutinami v nadložní části tělesa hodně připomínají slovenské lokality Šobov nebo Banská Belá, jejich stáří je však mnohem větší. Sběratelsky nadějná je pouze menší část plochy (cca Ľ), zbytek je překryt ledovcovými sedimenty a balvanitými sutěmi. Mineralizace je vcelku fádní - nejstarším minerálem výplně žil a dutin je kusový adulár načervenalé barvy,v dutinách naprosto převládá křemen a vzácně se jako nejmladší objevuje krystalovaný kalcit, chlorit a jílové minerály. Křemen je zastoupen mnoha varietami - v podloží zóny je to především záhněda (krátce prizmatické krystaly do 20 cm v drúzách až několik m velkých), směrem do nadloží převládá obecný až mléčný křemen (častý "sukničkový" vývoj) a v nadložních partiích se hojně nacházejí od prvních desítek cm do několik m velké dutiny s dokonalými křišťály a mléčnými křemeny velikosti až 20 cm, bohatými natvary ("s" plochy, vzácné japonské srůsty). Dutiny jsou převážně volné, s částečně uvolněnými drúzami, které lze opatrněvyjmout jemným páčením. v době naší návštěvy bylo zřejmé, že právě tato část lokality se těší největšímu zájmu sběratelů: všechny přístupné dutiny byly vytěžené včetně té, kterou Jirka s Honzou našli při své poslední návštěvě a nestihli ji dobrat.

Strana 1/4    Pokračování příběhu