Soukromý rybářský revír
Přijďte si k nám zachytat.
Dva rybníky,  Ubytování,  Klubovna
www.dobravoda.org


NENECHTE SI UKRÁST AUTO
Systémy pro zabezpečení, vyhledávání
a monitorování vozidel.
www.sherlog.cz


Sběratelské karty KČT
zakoupíte v naší galerii
Londýnská 55
Těšíme se na Vaši návštěvu.Poklady Pouště

Expedice Gilf Kebir-jihozápadní Egypt

V roce 2010 uspořádala společnost Geotrade Bohemia, a. s., ve spolupráci s Botanickou zahradou Hl. m. Prahy expedici do jednoho z nejodlehlejších míst Zemi, plošinu Gilf Kebir ležící na hranicích Egypta, Súdánu a Libye.

Na této expedici bylo odebráno mnoho vzorků z různých typů pouštních systémů a doložených i předpokládaných impaktních kráterů (krátery vzniklé dopadem mimozemského tělesa). Naším hlavním cílem bylo Velké písečné moře, kde se nachází oblast s výskytem takzvaného Libyjského pouštního skla.

Libyjské pouštní sklo má podobný způsob vzniku jako naše Vltavíny. Vzniklo roztavením hornin (písečných sedimentů na dně mělkého moře) nárazem meteoritu na povrch země. Toto z 98% čisté sklo obsahuje tzv. šokové minerály vzniklé právě tímto procesem.

Ve vitríně uvidíte: